AS Roma

AS Roma

Huấn luyện viên trưởng: Daniele De Rossi
Quốc tịch    Ý Rome Thành lập 1927
Sân nhà Stadio Olimpico Sức chứa 70.634
Chủ tịch Dan Friedkin Xếp hạng UEFA 21
Địa chỉ Via di Trigoria Km 3.600 IT - 00128 ROMA
Tel/Fax +39.06.50191899 Fax: +39.06.5061736
Website http://www.asroma.it