Genoa CFC

Genoa CFC

Huấn luyện viên trưởng: Alberto Gilardino
Quốc tịch    Ý Genoa Thành lập 1893
Sân nhà Stadio Luigi Ferraris Sức chứa 36.536
Chủ tịch Enrico Preziosi
Địa chỉ Via De Pra, 1 16155, Genova Italy
Tel/Fax 39 (010) 61 28 31 Fax: 39 (010) 61 28 344
Website http://www.genoacfc.it