RasenBallsport Leipzig

RasenBallsport Leipzig

Huấn luyện viên trưởng: Marco Rose
Quốc tịch    Đức Thành lập 2009
Sân nhà Red Bull Arena Sức chứa 42.959
Chủ tịch Oliver Mintzlaff Xếp hạng UEFA 78
Địa chỉ Neumarkt 29-33, 4109 Leipzig, Germany
Tel/Fax +49 (341) 124 7970, Fax: +49 (341) 124 79711
Website http://www.dierotenbullen.com/