FC Red Bull Salzburg

FC Red Bull Salzburg

Huấn luyện viên trưởng: Gerhard Struber
Quốc tịch    Áo Thành lập 1933
Sân nhà Red Bull Arena Sức chứa 31.895
Chủ tịch Harald Lürzer Xếp hạng UEFA 28
Địa chỉ Stadionstraße 1/3 5071 Wals-Siezenheim (Residents: 146.631)
Tel/Fax +43 (662) 433332 Fax: +43 662 433 33 32
Website https://www.redbullsalzburg.at/de