Champions League 23-24

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:27/06/2023 Kết thúc:30/08/2024 
Ngày/giờ Trận đấu
10/04/24 02:00 Arsenal 2-2 Bayern Munchen
10/04/24 02:00 Real Madrid 3-3 Man City
11/04/24 02:00 Atletico Madrid 2-1 Dortmund
11/04/24 02:00 Paris SG 2-3 Barcelona
17/04/24 02:00 Dortmund 4-2 Atletico Madrid
17/04/24 02:00 Barcelona 1-4 Paris SG
18/04/24 02:00 Bayern Munchen 1-0 Arsenal
18/04/24 02:00 Man City 1*1 Real Madrid(*)
= Đêm nay = Có videoclip