KVC Westerlo

KVC Westerlo

Huấn luyện viên trưởng: Jan Ceulemans
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1933
Sân nhà Het Kuipje Sức chứa 7.903
Chủ tịch Herman Wijnants
Địa chỉ De Merodedreef 189 'Kuipje 2260 WESTERLO
Tel/Fax +32 14 545288 Fax: +32 14 542321
Website http://www.kvcwesterlo.be/modules/news/