Club Brugge KV

Club Brugge KV

Huấn luyện viên trưởng: Ronny Deila
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1891
Sân nhà Jan Breydelstadion Sức chứa 29.997
Chủ tịch Michel D'Hooghe Xếp hạng UEFA 49
Địa chỉ Olympialaan 74 Jan Breydelstadion BE - 8200 BRUGGE
Tel/Fax +32 50 40 21 21 Fax: +32 50 38 10 23
Website http://www.clubbrugge.be