WIT Georgia

WIT Georgia

Huấn luyện viên trưởng: Merab Kochlashvili
Quốc tịch    Gruzia Thành lập 1968
Sân nhà Shevardeni Sức chứa 4.000
Chủ tịch Guram Rukhadze
Địa chỉ Tamarashvili Street 19 GE - 0177 TBILISI
Tel/Fax +995 32 253 748 Fax: +995 32 990 743
Website http://www.witgeorgia.ge/