En Avant Guingamp

En Avant Guingamp

Huấn luyện viên trưởng: Mehmed Baždarević
Quốc tịch    Pháp Guingamp Thành lập 1912
Sân nhà Stade de Roudourou Sức chứa 19.033
Chủ tịch Bertrand Desplat Xếp hạng UEFA 115
Địa chỉ 15, boulevard Clemenceau, BP 50222, 22202 Guingamp Cedex
Tel/Fax +33 (296) 4013 - FAX: +33 (296) 2107
Website http://www.eaguingamp.com