Grenoble Foot 38

Grenoble Foot 38

Huấn luyện viên trưởng: Mehmed Baždarević
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1997
Sân nhà Stade des Alpes Sức chứa 20.000
Chủ tịch Kazutoshi Watanabe
Địa chỉ Stade des Alpes, avenue de Valmy, BP 352, 38013 GRENOBLE Cedex 1, France
Tel/Fax +33 825 320 134, Fax: +33 476 220 384
Website http://www.gf38.fr