RC Strasbourg

RC Strasbourg

Huấn luyện viên trưởng: Patrick Vieira
Quốc tịch    Pháp Strasbourg Thành lập 1906
Sân nhà Stade de la Meinau Sức chứa 29.230
Chủ tịch Philippe Ginestet
Địa chỉ Stade de la Meinau 12, rue de l’Extenwoerth BP 265 67 021 Strasbourg Cedex 1
Tel/Fax +33 03 90 41 22 22-FAX: +33 03 90 41 22 20
Website http://www.rcstrasbourg.fr