BSC Young Boys

BSC Young Boys

Huấn luyện viên trưởng: Raphael Wicky
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1898
Sân nhà Wankdorf Sức chứa 31.783
Chủ tịch Thomas Grimm Xếp hạng UEFA 73
Địa chỉ Papiermühlestrasse 77 Postfach 61 CH - 3000 Bern 22
Tel/Fax +41 31 344 80 00 Fax: +41 31 344 80 89
Website http://www.bscyb.ch/