Torino FC

Torino FC

Huấn luyện viên trưởng: Ivan Juric
Quốc tịch    Ý Turin Thành lập 1906
Sân nhà Olimpico Grande Torino Sức chứa 27.958
Chủ tịch Urbano Cairo Xếp hạng UEFA 92
Địa chỉ Via Arcivescovado 1 - 10121 TORINO
Tel/Fax +39 011 1970 0348 - Fax: +39 011 1970 0349
Website http://www.torinofc.it/