Vicenza Calcio

Vicenza Calcio

Huấn luyện viên trưởng: Angelo Gregucci
Quốc tịch    Ý Vicenza Thành lập 1902
Sân nhà Romeo Menti Sức chứa 17.163
Chủ tịch Sergio Cassingena
Địa chỉ Via Schio, 21 - 36100 VICENZA
Tel/Fax 0444/505044-FAX: 0444/544764
Website http://www.vicenzacalcio.com