UC Sampdoria

UC Sampdoria

Huấn luyện viên trưởng: Andrea Pirlo
Quốc tịch    Ý Genoa Thành lập 1946
Sân nhà Stadio Luigi Ferraris Sức chứa 36.536
Chủ tịch Massimo Ferrero Xếp hạng UEFA 92
Địa chỉ Piazza Borgo Pila, 39 16129 Genova
Tel/Fax +39 010 5316711 - FAX: (010) 53.16.777
Website http://www.sampdoria.it/