AS Bari

AS Bari

Huấn luyện viên trưởng: Giampiero Ventura
Quốc tịch    Ý Bari Thành lập 1908
Sân nhà San Nicola Sức chứa 58.270
Chủ tịch Vincenzo Matarrese
Địa chỉ Strada Torrebella, 70124 BARI
Tel/Fax 080/5055099- FAX: 080/5055164
Website http://www.asbari.it