Udinese Calcio

Udinese Calcio

Huấn luyện viên trưởng: Kosta Runjaic
Quốc tịch    Ý Udine Thành lập 1896
Sân nhà Friuli Sức chứa 25.132
Chủ tịch Franco Soldati Xếp hạng UEFA 92
Địa chỉ Via Agostino e Angelo Candolini 2 IT - 33100 UDINE
Tel/Fax +39 0432 544 911-FAX: +39 0432 544 933
Website http://www.udinese.it