SD Huesca

SD Huesca

Huấn luyện viên trưởng: Míchel
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1960
Sân nhà El Alcoraz Sức chứa 5.500
Chủ tịch Agustín Lasaosa
Địa chỉ Camino del Alto Cocorón, 22004 Huesca, Spain
Tel/Fax +34 (974) 212 679, Fax +34 (974) 211 306
Website http://www.sdhuesca.es/