Elche CF

Elche CF

Huấn luyện viên trưởng: Jorge Almirón
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1923
Sân nhà Manuel Martínez Valero Sức chứa 36.017
Chủ tịch Joaquín Buitrago Marhuenda
Địa chỉ Avenida Manuel Martínez, Valero 3, 03290 Elche
Tel/Fax +34 (965) 459 714, Fax +34 (965) 456 015
Website info@elchecf.es