CA Osasuna

CA Osasuna

Huấn luyện viên trưởng: Vicente Moreno
Quốc tịch    Tây Ban Nha Pamplona Thành lập 1920
Sân nhà Reyno de Navarra Sức chứa 19.800
Chủ tịch Luis Sabalza
Địa chỉ C/ Sadar s/n Estadio Reyno de Navarra ES - 31006 PAMPLONA
Tel/Fax +34 948 152636 Fax: +34 948 151655
Website http://www.osasuna.es