Cordoba CF

Cordoba CF

Huấn luyện viên trưởng: José Antonio Romero
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1954
Sân nhà Nuevo Arcángel Sức chứa 21.822
Chủ tịch Carlos González
Địa chỉ Avenida del Arcángel 14010, Córdoba, Spain
Tel/Fax +34 (957) 751 934, Fax: +34 (957) 751 935
Website http://www.cordobacf.com/