UD Las Palmas

UD Las Palmas

Huấn luyện viên trưởng: Luis Miguel Carrión
Quốc tịch    Tây Ban Nha Las Palmas Thành lập 1949
Sân nhà de Gran Canaria Sức chứa 32.520
Chủ tịch Miguel Ángel Ramírez
Địa chỉ C/ Pío XII 29, 35005 Las Palmas
Tel/Fax 928 24 13 42- FAX: 928 24 13 42
Website http://www.udlaspalmas.es