Real Valladolid

Real Valladolid

Huấn luyện viên trưởng: Pacheta
Quốc tịch    Tây Ban Nha Valladolid Thành lập 1928
Sân nhà José Zorila Sức chứa 26.500
Chủ tịch Ronaldo
Địa chỉ Avenida del Mundial 82, Valladolid 47012
Tel/Fax 983 360 342- FAX: 983 372 164
Website http://www.realvalladolid.es