FC Zurich

FC Zurich

Huấn luyện viên trưởng: Ludovic Magnin
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1896
Sân nhà Letzigrund Sức chứa 26.104
Chủ tịch Ancillo Canepa Xếp hạng UEFA 112
Địa chỉ Werdstrasse 21, 8004 Zürich, Switzerland
Tel/Fax +41 43 521 12 12 Fax: +41 43 521 12 13
Website http://www.fcz.ch/