Champions League 24-25

Số đội tham dự:81 Bắt đầu:09/07/2024 Kết thúc:31/05/2025 
Kết quả chung cuộc  Đi Về