Granada CF

Granada CF

Huấn luyện viên trưởng: José Ramón Sandoval
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1931
Sân nhà Los Cármenes Sức chứa 16.212
Chủ tịch Jiang Lizhang
Địa chỉ Calle Recogidas 35, 1º Dcha, 18005 - Granada , Spain
Tel/Fax +34 (958) 253 300, Fax +34 (958) 253 304
Website http://www.granadacf.es/