Real Oviedo

Real Oviedo

Huấn luyện viên trưởng: Luis Migual Carrion
Quốc tịch    Tây Ban Nha Oviedo Thành lập 1926
Sân nhà Carlos Tartiere Sức chứa 30.500
Chủ tịch Dámaso Bances
Địa chỉ Ricardo Vázquez Prada, s/n Estadio Carlos Tartiere 33013 Oviedo
Tel/Fax 985 21 53 00- FAX: 985 224 058
Website http://www.realoviedo.es