Valencia CF

Valencia CF

Huấn luyện viên trưởng: Baraja Ruben
Quốc tịch    Tây Ban Nha Valencia Thành lập 1919
Sân nhà Mestalla Sức chứa 48.600
Chủ tịch Anil Murthy Xếp hạng UEFA 40
Địa chỉ Antigua Senda de Senent 11 ES - 46023 VALENCIA
Tel/Fax +34 (902) 011919 Fax: +34 (96) 3372335
Website http://www.valenciacf.es/