SC Braga

SC Braga

Huấn luyện viên trưởng: Jorge Artur
Quốc tịch    Bồ Đào Nha Thành lập 1921
Sân nhà Braga Municipal Stadium Sức chứa 30.286
Chủ tịch António Salvador Xếp hạng UEFA 48
Địa chỉ Estádio Municipal de Braga Apartado 12 4711-909 Braga
Tel/Fax 2533205150 Fax: 253611686
Website http://www.scbraga.pt/