VfB Stuttgart

VfB Stuttgart

Huấn luyện viên trưởng: Sebastian Hoeness
Quốc tịch    Đức Stuttgart Thành lập 1893
Sân nhà Mercedes Benz Arena Sức chứa 60.449
Chủ tịch Claus Vogt Xếp hạng UEFA 98
Địa chỉ Mercedesstrasse 109 DE - 70372 STUTTGART
Tel/Fax +49 1806 991893 - FAX: +49 1806 991893
Website https://www.vfb.de/