FC Kobenhavn

FC Kobenhavn

Huấn luyện viên trưởng: Jacob Neestrup
Quốc tịch    Đan Mạch Copenhagen Thành lập 1992
Sân nhà Parken Sức chứa 38.065
Chủ tịch Bo Rygaard Xếp hạng UEFA 43
Địa chỉ Øster Allé 50 DK - 2100 KØBENHAVN Ø
Tel/Fax +45 35433131 Fax: +45 35437422
Website http://www.fck.dk/