SS Lazio

SS Lazio

Huấn luyện viên trưởng: Igor Tudor
Quốc tịch    Ý Rome Thành lập 1900
Sân nhà Stadio Olimpico Sức chứa 70.634
Chủ tịch Claudio Lotito Xếp hạng UEFA 36
Địa chỉ Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 Roma
Tel/Fax (06) 97.607.1-FAX: (06) 90.400.022
Website http://www.sslazio.it/it/