Venezia FC

Venezia FC

Huấn luyện viên trưởng: Paolo Zanetti
Quốc tịch    Ý Venezia Thành lập 1907
Sân nhà Stadio Pier Luigi Penzo Sức chứa 7.450
Chủ tịch Duncan L. Niederauer
Địa chỉ Viale Ancona, 43 - 30172 Mestre, Italy
Tel/Fax +39 041 84 777 57, Fax: +39 041 84 777 51
Website http://www.veneziafc.it/