Girondins Bordeaux

Girondins Bordeaux

Huấn luyện viên trưởng: Vladimir Petkovic
Quốc tịch    Pháp Bordeaux Thành lập 1881
Sân nhà Matmut Atlantique Sức chứa 42.115
Chủ tịch Frédéric Longuépée Xếp hạng UEFA 115
Địa chỉ Rue Juliot-Curie "Jacques CHABAN-DELMAS"stadium FR - 33187 LE HAILLAN Cédex
Tel/Fax +33 892 6834 Fax: +33 556 2883
Website http://www.girondins.com