AS Nancy

AS Nancy

Huấn luyện viên trưởng: Pablo Correa
Quốc tịch    Pháp Nancy Thành lập 1910
Sân nhà Stade Marcel Picot Sức chứa 20.085
Chủ tịch Jacques Rousselot
Địa chỉ Boulevard Jean-Jaurès 90 Stade Marcel-Picot 54510 TOMBLAINE
Tel/Fax +33 38318 30 90-FAX: +33 383 18 30 92
Website http://www.asnl.net