Angers SCO

Angers SCO

Huấn luyện viên trưởng: Gérald Baticle
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1919
Sân nhà Stade Jean-Bouin Sức chứa 18.000
Chủ tịch Saïd Chabane
Địa chỉ 73, boulevard Jacques Portet 49002 Angers, France
Tel/Fax +33 (892) 390 820, Fax: +33 (24) 144 3923
Website http://www.angers-sco.fr/