U.S. Salernitana 1919

U.S. Salernitana 1919

Huấn luyện viên trưởng: Andrea Sottil
Quốc tịch    Ý Thành lập 1919
Sân nhà Stadio Arechi Sức chứa 26.000
Chủ tịch Marco Mezzaroma
Địa chỉ Via Salvatore Allende-Varco 25 - 84131 - Salerno, Italy
Tel/Fax +39 (089) 772 175, Fax: +39 (089) 306 1803
Website http://www.ussalernitana1919.it/