ES Troyes AC

ES Troyes AC

Huấn luyện viên trưởng: Laurent Batlles
Quốc tịch    Pháp Troyes Thành lập 1900
Sân nhà Stade de l'Aube Sức chứa 20.400
Chủ tịch Thierry Gomez
Địa chỉ PO Box 801 Rue St Exupéry 29 bis Stade de l'Aube FR - 10158 PONT SAINTE MARIE
Tel/Fax +33 8 927 07 926-FAX: +33 325 70 48 33
Website http://www.estac.fr/