Dijon FCO

Dijon FCO

Huấn luyện viên trưởng: Stéphane Jobard
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1998
Sân nhà Stade Gaston Gérard Sức chứa 15.995
Chủ tịch Bernard Gnecchi
Địa chỉ 9, rue Ernest Champaux 21000 Dijon, France
Tel/Fax +33 (38) 065 0965, Fax+33 (38) 065 0208
Website http://www.dfco.fr/