AS Monaco FC

AS Monaco FC

Huấn luyện viên trưởng: Adi Hutter
Quốc tịch    Pháp Monaco Thành lập 1919
Sân nhà Stade Louis II Sức chứa 18.523
Chủ tịch Dmitry Rybolovlev Xếp hạng UEFA 26
Địa chỉ 7 avenue des Castelans 98000 Monaco (Residents: 37.308) Monaco
Tel/Fax +33 (377) 9205 - FAX: +33 (377) 9205
Website https://www.asmonaco.com/en/