Atletico Madrid

Atletico Madrid

Huấn luyện viên trưởng: Diego Simeone
Quốc tịch    Tây Ban Nha Madrid Thành lập 1903
Sân nhà Vicente Calderón Sức chứa 68.456
Chủ tịch Enrique Cerezo Xếp hạng UEFA 2
Địa chỉ Paseo Virgen del Puerto 67 Estadio Vicente Calderón, Puerta 4 ES - 28005 MADRID
Tel/Fax 902 26 04 03-FAX: +34 91 3669811
Website https://en.atleticodemadrid.com/