Southampton FC

Southampton FC

Huấn luyện viên trưởng: Russell Martin
Quốc tịch    Anh Thành lập 1885
Sân nhà St Mary's Stadium Sức chứa 32.689
Chủ tịch Gao Jisheng Xếp hạng UEFA 86
Địa chỉ St.Mary's Stadium, Britannia Road, Southampton. SO14 5FP
Tel/Fax 02380 711980 Fax: 02380 711980
Website http://southamptonfc.com/