Danh sách ghi bàn

Premier League - Anh 24-25

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:16/08/2024 Kết thúc:25/05/2025 
  Tên cầu thủ Số BT Vị trí Số Đội bóng
 Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm!