Hull City AFC

Hull City AFC

Huấn luyện viên trưởng: Tim Walter
Quốc tịch    Anh Thành lập 1904
Sân nhà KC Stadium Sức chứa 25.404
Chủ tịch Assem Allam Xếp hạng UEFA 86
Địa chỉ The Kingston Communications Stadium HU3 6HU, Yorkshire
Tel/Fax +44 870 8370 003 Fax: +44 14 8230 4882
Website http://www.hullcityafc.net