AC Chievo Verona

AC Chievo Verona

Huấn luyện viên trưởng: Gian Piero Ventura
Quốc tịch    Ý Verona Thành lập 1929
Sân nhà Stadio Marcantonio Bentegodi Sức chứa 42.160
Chủ tịch Luca Campedelli
Địa chỉ Via Luigi Galvani 3 Stadio Marc'Antonio Bentegodi IT - 37138 VERONA
Tel/Fax +39 045 575779 Fax: +39 045 575789
Website http://www.chievoverona.it