Empoli

Empoli

Huấn luyện viên trưởng: Roberto D'Aversa
Quốc tịch    Ý Empoli Thành lập 1920
Sân nhà Carlo Castellani Sức chứa 19.847
Chủ tịch Fabrizio Corsi
Địa chỉ Piazza Matteotti, 29 - 50053 Empoli (FI)
Tel/Fax (0571) 72.212-FAX: (0571) 79.606
Website http://www.empolicalcio.it/