Malmo FF

Malmo FF

Huấn luyện viên trưởng: Jon Dahl Tomasson
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1910
Sân nhà Eleda Stadion Sức chứa 22.500
Chủ tịch Anders Pålsson Xếp hạng UEFA 106
Địa chỉ PO Box 19067 SE - 20073 MALMÖ
Tel/Fax +46 40 326600 Fax: +46 40 326601
Website http://www.mff.se/