Aris Thessaloniki

Aris Thessaloniki

Huấn luyện viên trưởng: Giannis Michalitsios
Quốc tịch    Hy Lạp Thành lập 1914
Sân nhà Kleanthis Vikelides Sức chứa 23.220
Chủ tịch Charalambos Skordas
Địa chỉ 69, Alkminis str. 54249 THESSALONIKI
Tel/Fax +30 2310 325044 Fax: +30 2310 309035
Website http://www.arisfc.gr/