KKS Lech Poznan

KKS Lech Poznan

Huấn luyện viên trưởng: Dariusz Żuraw
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1922
Sân nhà Miejski Sức chứa 43.269
Chủ tịch Karol Klimczak Xếp hạng UEFA 157
Địa chỉ Ul. Bulgarska 17, 60-320 POZNÁN
Tel/Fax +48 61 88 63 000 Fax: +48 6188 63 010
Website http://www.lechpoznan.pl