KS Cracovia

KS Cracovia

Huấn luyện viên trưởng: Jacek Zieliński
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1906
Sân nhà Józef Piłsudski Stadium Sức chứa 15.016
Chủ tịch Janusz Filipiak Xếp hạng UEFA 228
Địa chỉ ul. Josefa Kałuży 1, 30-111 Kraków, Poland
Tel/Fax +48 (12) 292 9100, Fax: +48 (12) 655 1882
Website http://www.cracovia.pl/pilka-nozna/